Handboek mediation in strafzaken

In strafzaken speelt mediation een rol van toenemend belang. Aan Hogeschool Utrecht wordt sinds geruime tijd onderzoek gedaan naar deze vorm van mediation. Een van de resultaten hiervan is dit handboek, waarmee mediators en andere partijen een compleet overzicht krijgen van alle aspecten van mediation in strafzaken. Ik redigeerde de teksten van de verschillende auteurs en smeedde het aaneen tot een leesbaar geheel.

Het handboek is te downloaden van de website van Hogeschool Utrecht.