Onderzoek naar betere spoedzorg voor kwetsbare patiënten (HU)

Eind 2021 was ik enkele maanden interim-communicatieadviseur onderzoek bij Hogeschool Utrecht. Een van mijn taken was het verzorgen van onderzoekscommunicatie, in de vorm van journalistieke artikelen over onderzoeksprojecten. Dit verhaal verscheen op 10 januari 2022 op HU.nl/onderzoek.

Verder lezen Onderzoek naar betere spoedzorg voor kwetsbare patiënten (HU)

Maatwerk helpt om gezondheidswinst pijnrevalidatie vast te houden (HU)

Eind 2021 was ik enkele maanden interim-communicatieadviseur onderzoek bij Hogeschool Utrecht. Een van mijn taken was het verzorgen van onderzoekscommunicatie, in de vorm van journalistieke artikelen over onderzoeksprojecten. Dit verhaal verscheen op 17 november 2021 op HU.nl/onderzoek.

Verder lezen Maatwerk helpt om gezondheidswinst pijnrevalidatie vast te houden (HU)

KPMG-campagne over duurzame infrastructuur

In de zomer van 2021 schreef ik voor KPMG een reeks blogs en een visiedocument over verduurzaming van infrastructuur en mobiliteit in Nederland. We staan voor de immense opgave om in 2050 netto nul CO2 uit te stoten. Om dat voor elkaar te krijgen, is een systeemtransitie nodig die bestaat uit talloze deeltransities.

Laadpalen

Zo is het plan dat er in 2030 alleen nog nieuwe personenauto’s mogen worden verkocht die geen kooldioxide uitstoten. Goed plan, maar dan moeten er tussen nu en 2030 en daarna ook voldoende laadinfrastructuur worden aangelegd. Het gaat om honderden nieuwe aansluitingen per dag. Dat vraagt om een gecoördineerde inspanning van veel partijen: overheden, netbeheerders en installatiebedrijven, maar ook kennisinstellingen die voor voldoende technici moeten zorgen.

Klimaatcrisis

En zo zijn er nog veel meer aspecten die om aandacht vragen. KPMG wil graag een verbindende rol spelen en alle partijen van advies voorzien. Bijvoorbeeld in de vorm van scenario’s en doorrekening van plannen. De campagne moet laten zien dat zij die kennis en expertise in huis hebben en een vliegende start kunnen maken met iedereen die dat wil – om die systeemtransitie een succes te maken en tegen de klippen op de klimaatcrisis nog enigszins binnen de perken te houden. Een mooi streven waar ik graag aan bijdraag.

Deze blog is officieel geen deel van de campagne, maar ligt er wel heel dicht tegenaan. Zodra de overige blogs verschijnen, zal ik ze hier linken.

HvA: cardiologische zorgbrug

Na een opname voor hart- of vaatziekten belanden kwetsbare ouderen vaak opnieuw in het ziekenhuis. Heropnames en voortijdig overlijden kunnen echter voorkomen worden met de juiste zorg tijdens en na ontslag. Daarom ontwikkelden en testten HvA-onderzoekers de Cardiologische Zorgbrug, een interventie voor gecoördineerde zorg tijdens de opname en na het ontslag.

Voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) schreef ik twee interviews met de betrokken onderzoekers, ter gelegenheid van hun promoties. Lees de interviews met Patricia Jepma en Lotte Verweij.

Jaarverslag en Kritische Reflectie HvA Urban Vitality

Binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werken de faculteiten Gezondheidszorg en Bewegen, Sport en Voeding samen in een Centre of Expertise (CoE), Urban Vitality genaamd (kortweg UV). Zo’n CoE is een redelijk nieuw beest in het praktijkgericht onderzoek. Bovendien herbergt het CoE UV bijna al het onderzoek dat aan de twee faculteiten plaatsvindt – en dat is een hoop.

Van eind 2020 tot zomer 2021 was ik als tekstschrijver betrokken bij een zeer boeiend proces. Eerst moest het jaarverslag over 2020 worden geschreven, met daarin aandacht voor enkele ‘parelprojecten’. Daarna begon het echte werk: het schrijven van een zogenoemde Kritische Reflectie, waarin het CoE haar eigen onderzoek en organisatie beoordeelt aan de hand van een hele reeks criteria. Omdat het CoE nog zo nieuw is en bovendien een gezamenlijke onderneming is van twee faculteiten met heel verschillende culturen, was het schrijven een langdurig iteratief proces met een gedreven team van onderzoekers. Het eindresultaat is een intern document dat ik hier niet zomaar kan plaatsen, maar als u interesse heeft, geef ik het graag ter inzage.

Het jaarverslag 2020 is hier te bekijken.

Jaarverslag Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van particuliere huiseigenaren. In het 46e boekjaar van de vereniging (2019 – 2020) is er veel gebeurd. De krapte op de woningmarkt nam toe. De stikstof- en pfas-crises zorgden voor stokkende nieuwbouw. De huizenprijzen stegen lustig door. Daarnaast speelde de enorme verduurzamingsopgave waar Nederland en de wereld voor staan: hoe kan die vorm krijgen zonder dat huiseigenaren voor torenhoge kosten komen te staan?

Aan mij de schone taak om samen met belangenbehartigers en beleidsdeskundigen binnen de vereniging deze ontwikkelingen en de activiteiten van Eigen Huis in kaart te brengen en op papier te krijgen. In het colofon sta ik als eindredacteur vermeld, maar stiekem heb ik ook het een en ander zelf geschreven.

Het jaarverslag is vanaf eind oktober te downloaden van de website van Vereniging Eigen Huis.

Interview: ‘Psychologie van de onderhandelingstafel’

Samenwerken kent heel wat haken en ogen. Waarom is het vaak zo lastig om tot goede samenwerking te komen? Ilja van Beest, hoogleraar Sociale Psychologie in Tilburg, doet onderzoek naar de principes die aan het werk zijn als mensen coalities vormen. En weten wat mensen beweegt betekent misschien wel: beter samenwerken.

Verder lezen Interview: ‘Psychologie van de onderhandelingstafel’

Contentmigratie onderzoekswebsite HU

In 2019 vernieuwde Hogeschool Utrecht de websites over onderzoek en over samenwerken. Voor onderzoek betekende dat een flinke contentmigratie: ruim vierhonderd profielpagina’s van onderzoekers en zeker duizend pagina’s met onderzoeksprojecten moesten gecheckt worden op actualiteit en herschreven worden voor het nieuwe format. Het herschrijven werd uitbesteed aan een gespecialiseerde partij; de communicatieadviseurs onderzoek binnen de HU moesten dat werk afstemmen met de onderzoekers. Iedere onderzoeker diende de kopij te checken en van feedback te voorzien. Ook moesten er foto’s komen voor elke projectpagina.

Een van die communicatieadviseurs viel uit. Om het gat te vullen, werd ik ingeschakeld. Ik heb sinds 2014 af en aan veel voor de hogeschool gedaan, en kende dus het klappen van de zweep; of ik per direct aan de slag kon om het gat te vullen.

In juni 2019 begon ik – een sprong in het diepe, want het project had al de nodige geschiedenis. Er was veel puin te ruimen, er waren veel harten te winnen, veel mensen te overtuigen dat dit de juiste weg was – en veel te incasseren, want als schakel tussen honderden onderzoekers en het projectteam komt er veel op je af.

Medio november en veel hard werk later ging de site live. We werkten agile, dus ook na oplevering was er nog een hoop te doen. Zo ben ben ik nog tot maart 2020 bezig geweest met het regelen van fotoshoots voor projecten.

Maar het resultaat mag er zijn. Kijk maar. Ik kijk terug op een bijzonder leerzame klus, een sterk projectteam, vriendelijke en keigoede directe collega’s en een prachtige organisatie.

Handboek mediation in strafzaken

In strafzaken speelt mediation een rol van toenemend belang. Aan Hogeschool Utrecht wordt sinds geruime tijd onderzoek gedaan naar deze vorm van mediation. Een van de resultaten hiervan is dit handboek, waarmee mediators en andere partijen een compleet overzicht krijgen van alle aspecten van mediation in strafzaken. Ik redigeerde de teksten van de verschillende auteurs en smeedde het aaneen tot een leesbaar geheel.

Het handboek is te downloaden van de website van Hogeschool Utrecht.

Interview: ‘Gefeliciteerd met uw problemen’

Problemen zijn er om opgelost te worden. Toch? Niet als het aan Berthold Gunster ligt. Als schrijver, spreker en trainer houdt hij zich bezig met andere manieren van omgaan met problemen. “De oplossing van vandaag is vaak het probleem van morgen”.

Verder lezen Interview: ‘Gefeliciteerd met uw problemen’